Soukromí

   

Politické hnutí TUJKA je správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje TUJKA pro záležitosti ohledně zpracování osobních údajů jsou:

Ječná 529/29 Praha 2, ČR

e-mail: tvujkandidat@gmail.com
ID datové schránky: není zřízena


(Soukromí respektujeme, i když je otázka, zda ještě dneska existuje a žádné osobní údaje nezpracováváme a když tak jen z tvýho popudu na tvůj dotaz. Jinak výslovně uvádíme, že žádné shromažďování (zpracování os. údajů neprovádíme).Tento web nic nenasává z tvýho prohlížeče, leda vzduch.)